ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เซเม็กซ์

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ
คือความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เซเม็กซ์จึงได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2547 มีผู้ใช้บริการผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เซเม็กซ์เป็นจำนวนมาก

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับทุกสายที่โทรเข้ามายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เซเม็กซ์และครอบคลุมบริการไว้ ณ จุดบริการเดียว

  • การสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรสาร อินเตอร์เน็ต และบริการล่าสุดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ี่
  • บริการตรวจสอบสถานะการจัดส่งและรับสินค้า ณ โรงงาน
  • ข้อมูลด้านบัญชีของลูกค้าและเอกสารต่าง ๆ
  • ศูนย์กลางเพื่อให้ลูกค้าสามารถติชมหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จะดำเนินการเก็บข้อมูลที่ท่านติชมและหรือร้องเรียนและทำเรื่องส่งรายงานนั้น ๆ ให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง
โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าทุกคำร้องของท่านจะได้รับการตอบแทนนะระยะเวลาอันสั้นรวมถึงการติดต่อประสานงานไว้ ณ จุดบริการเดียว

นอกจากนั้นเรายังมีการทำสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้องเรียนเข้ามาเพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น คำติชมของลูกค้าทุกท่านคือกำลังใจของเรา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้บริการอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองเพราะท่านคือลูกค้าคนสำคัญของเรา

เวลาทำการ
เพื่อเสนอบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราเปิดทำการถึง 6 วันต่อสัปดาห์

วันจันทร์ - ศุกร์์
เวลา
8.00 – 19.00
วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา
8.30 – 17.30

เบอร์ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เซเม็กซ์์
โทร
โทรฟรี
+662-365-9548
1-800-600-999 #1
โทรสาร
โทรสารฟรี
+662-718-0250
+662-365-9577
+1-800-600-999 #2
+1-800-600-888