ประวัติบริษัทในประเทศไทย

บริษัทเซเม็กซ์ได้กระจายการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเข้าถือสิทธิ์ใน บริษัทสระบุรีซีเมนต์ 99% เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเซเม็กซ์ (ประเทศไทย) ในเดือนมิถุนายน 2544 ด้วยกำลังการผลิตปูนเม็ดปีละกว่า 600,000 เมตริกซ์ตันและการผลิตปูนซีเมนต์โดยเฉลี่ย 820,000 ตันต่อปี

สำนักงานใหญ่ของเซเม็กซ์ประกอบด้วยหลายฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการ อาทิเช่น แผนกการพาณิชย์และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวางแผน แผนกบัญชี และสำนักงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เรื่อยมา บริษัทได้ปรับปรุงการบริการแบบใหม่และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย อาทิเช่น ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า ISO 9001 ตั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์และพัฒนาและยกระดับระบบจัดส่งสินค้า พัฒนาระบบการชำระเงินและระบบการซื้อขายทางอิเลคทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เซเม็กซ์เพื่อให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่ลูกค้ารวมถึงการเพิ่มความสามารถในการจ่ายและบรรจุสินค้าได้เร็วมากขึ้น

ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งในภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล